Kinderen en de dood

We kunnen kinderen het verdriet om een verlies niet besparen. Wat we wel kunnen is, ze laten ervaren  dat de dood bij het leven hoort. Eventuele angst daarvoor kan worden weggenomen  als volwassenen de kinderen op een niet dwingende manier betrekken bij de voorbereidingen en de uitvaart.

Als kinderen van dichtbij te maken krijgen met sterven is het belangrijk dat ze het op hun manier mogen beleven. De wijze van reageren heeft te maken met hun leeftijd, ontwikkeling en ervaring. Onderzoek heeft aangetoond dat het voor de rouwverwerking van kinderen goed is om ze bij deuitvaart te betrekken, ze een rol te geven, zodat het niet alleen een afscheid van en doorvolwassenen wordt. Geef open en eerlijk antwoord op alle vragen. Als je geen antwoord hebt vraag het kind wat het zelf denkt. Om kinderen te helpen in het verwerken van verdriet zijn er herinneringsboeken gemaakt waarin ze kunnen tekenen, foto’s plakken en opschrijven wat ze bezig houdt.